NSK W6317M-11PYK1-C5Z-BB nsk滚珠丝杠三维模型   产品参数

NSK W6317M-11PYK1-C5Z-BB nsk滚珠丝杠三维模型

尺寸 单位:mm

NSK W6317M-11PYK1-C5Z-BB nsk滚珠丝杠三维模型此型号部分数据来源于NSK PSP1220N2AB0456B 珠海中国nsk丝杠